Polska - Dance Paths

https://youtu.be/5-s86uvuqzc 

Den svenska danspolskans namn och form har sin bakgrund i renässansen Polen. Nu, några hundra år senare, återupptäckter vi de vanliga rötterna, våra polska och svenska folkmusik och danser har vuxit ifrån århundradena. Hur kan polska danser från historiska anteckningsböcker vara relaterade till dem från levande tradition, överförd till vår tid till minne av bymusiker - chodzony, wiwat, kujawiak, mazurek, oberek och - å andra sidan - olika typer av polska? Vilka är likheterna och skillnaderna i rytmerna, melodier och danssteg? Är det också möjligt att utforska en gemensam bakgrund när det gäller vokalrepertoaret? Sådana frågor - tillsammans med den underbara upplevelsen av att spela musik tillsammans - ledde oss i förberedelsen av vår konsert som syftar till att presentera den djupa kopplingen mellan musiken i Polen och Sverige. Vi har samlat en massa musikanter och dansande vänner, experter på deras områden, för att skapa ett gemensamt projekt. Som ett resultat av mötena har vi gemensamt lyssnat och sökt efter föreningar skapat musik- och dansdialoger, kedjor av motsvarande melodier och rytmer. Vi känner att vårt möte är som om två relaterade musikaliska familjer som inte har hört av varandra under lång tid. Ivriga att lyssna och spela till den andra. Vi hoppas att detta bara är det första steget i denna återförening och en öppning för nya upptäckter.

Korröfestivalen 2017

https://www.youtube.com/playlist?list=PLLkhdcsXnKC5fiOIufK--c5dmUekYf6Gv

Ransäterstämman 2017

https://www.youtube.com/playlist?list=PLLkhdcsXnKC5A-pL39aCsxWUrf7d_ZH-_

Plankton & Höstrusk spelade polskor och gammaldans i Fräntorps Folkets hus :

Plankton : https://youtu.be/od8FEHo_52Y

Höstrusk : https://youtu.be/FSIeN4xfySI 

 

 

Mellgrens Blandning & Klintetten : https://youtu.be/DnCkzleuOCo 

Mellgrens Blandning  : https://youtu.be/q_GOBkS6eZ8