Styrelsen
Ordförande
                   Marianne Lökkeberg    lokkeberg@telia.com           
                   Mobil :                               0760-350810
Kassör
                   Per Olof Lindh                 polindh@gmail.com
Sekreterare
                   Berit Larsson                   larssonberit45@gmail.com
Ledamöter
                   Morgan Olsson
                   Göte Pettersson
                   Marie Hurtig
                   Håkan Bengtsson
Suppleanter
                   Eva Lindén
                   Kent Lindén
Revisorer      
                   Carl-Erik Dahlberg 
                   Ulla-Britt Andersson           
 Valberedning
                    Vakant
Studieledare
                    Göte Petersson
 
Danskurskommitté                     
                    Marianne Lökkeberg 
                    Berit Larsson
                    Eva Lindén
                    Kent Lindén
                   
Festkommittéansvarig
                    Morgan Olsson
 
Nybörjar och
fortsättningskursansvarig 
                    Ingvar Andersson         anderssoningvar@hotmail.com

  

O-Bygdens Polskevänner Bankgiro:449-5313

www.obygdens-polskevanner.se

Kommentarer

27.08.2021 09:56

Bengt Jansson

Underbart roligt att ni startar upp i Höst.
Bengt Jansson o Linda Åman